Het evolueren van het communicatie in uw directiekamer. Zaakjes die dezelfde grote impact hebben met de bedrijfsprestaties | Boardroom meeting

Het bedrijfscultuur staat de allernieuwste jaren centraal. Schandalen, variërend van valsspelen tot overheidsnormen, tot mishandeling van bezoekers om onrealistische prestatiedoelen erbij bereiken, tot doordringende seksuele intimidatie, vult de krantenkoppen. In de nasleep van dergelijke crises blijven aandeelhouders, regelgevers, werknemers, bezoekers en anderen vaak vragen “waar was het bestuur? ” Bestuurders zien de risico’s dat een slechte cultuur karaf brengen, en herkennen hoe een sterke, gezonde cultuur een handelsbedrijf meer kan maken waardevol en veerkrachtig. Maar de cultuur van een handelsbedrijf kan moeilijk te inschatten zijn, zelfs voor degenen die daar elke dag werken. Het is zelfs nog moeilijker voordat bestuurders, deze slechts dezelfde handvol keer per jaar bij het bedrijf aanwezig zijn voor bestuursvergaderingen. Tijdens dat bijeenkomsten beschikken over directeuren heel vaak contact met dezelfde kleine groep leidinggevenden op hoog niveau, waardoor hun visie op het bredere handelsbedrijf wordt begrensd. Dus hoedanig gaan regisseurs om met het begrijpen ook wel en waarderen van cultuur? Wat nog belangrijker is, krijgen zij het aardig? Het is eventueel niet verrassend dat bijna tweederde (64%) van de directeuren zegt te vertrouwen op hun buikgevoel van hun interacties met het management door de cultuur te evalueren, hoewel vaak minder regisseurs (32%) zeggen dat u een met de meest bruikbare benaderingen is. Wat vinden directeuren eigenlijk nuttig? Horen van werknemers. Bovenaan de lijst met de handigste statistieken voor de evalueren van cultuur staan de enquête-resultaten van werknemersbetrokkenheid, de debriefs van het exitgesprek plus 360-graden feedbackresultaten voor leidinggevenden. Na dezelfde bedrijfscrisis, kan het redelijk snel zijn om te onderscheiden hoe soort factoren gerelateerd aan cultuur hebben bijgedragen aan dit euvel. Het zwaarste is door https://board-room.nl/ problemen vroegtijdig op te sporen en te verhelpen voordat ze dezelfde crisis word. Onze visie is datgene bestuurders:

board software

  • Dring aan bij kwalitatieve plus kwantitatieve statistieken waarmee u de cultuur van uw bedrijf onder de knie moet gaan krijgen. Een exacte statistieken die nuttig zullen zijn, zullen zelfs op zekere hoogte, afhankelijk van u bedrijf, variëren. En u zijn eventueel geen statistieken die de management al rapporteert bij het bestuur. Neem dezelfde bredere kijk op wat enig kennis kan opleveren en zorg ervoor dat het management dezelfde effectief dashboard gebruikt door informatie erbij communiceren.
  • Ontmoet meerdere medewerkers later alleen senior executives. Senior executives inslikken de raad van bestuur een mening geven aangaande de toon aan een top, maar het is tevens cruciaal om te bekijken hoe meerdere werknemers het bedrijf en hun bizar rollen onderscheiden. Ze kunnen waardevolle perspectieven bieden bij het executive team en op tevens de ‘mood in the middle’ als de ‘buzz at bottom’.
  • Verbind de stippen tussen het statistieken deze u krijgt en wat u hoort, om te zien of de verhalen consistent bestaan. Soms liggen de werkelijke problemen tussen wat leidinggevenden en werknemers zeggen en wat een gegevens bevestigen zien. Zoek naar en verken eventuele inconsistenties tussen de twee.
  • U moet er voor zorgen dat cultuur een vast onderwerp ben op het agenda van de raad. Door het onderwerp een terugkerend gesprek bij maken, zorgt het ervoor dat het voor mensen top of mind blijft. En u benadrukt het waarde dat het bestuur aan de bedrijfscultuur hecht.
  • Maak van cultuur een discussie op de volledige bord. Veel bureaus wijzen delen van cultuurtoezicht toe betreffende verschillende commissies. De auditcommissie hoort mogelijk iets over ethiek en compliance, onderhand de compensatiecommissie zich richt op doelstellingen en feest van de compensatieplan. Ook bij de splitsing dienen het bredere onderwerp met de cultuur terugkomen met de agenda van een volledige raad.

De verkeerde bedrijfscultuur moet reële risico’s voor dezelfde bedrijf opleveren, of het nu gaat om risicobeheer, werknemersbetrokkenheid of bedrijfsprestaties. Wat precies volgens bestuurders de oorzaak van ellende in de cultuur? Over het algemeen denken regisseurs dat de voornaamst kritische bestanddelen voor dezelfde gezonde cultuur de toon aan de bovenkant plus de ‘gemoedstoestand in het midden’ bestaan. Een aanzienlijke meerderheid (87%) is u ermee ooit dat dezelfde ongepaste toon van u executive team bijdraagt aan problemen met bedrijfscultuur. Echter het is niets alleen de C-suite dat een rol speelt; 79% zegt datgene de toon van het middenmanagement beslist bijdrage geeft. Zesenzestig procent (66%) ben het erover eens datgene gebrek bij communicatie plus transparantie betreffende het bedrijfsvoering ook beslist rol speelt in cultuurproblemen. Verder zegt bijna driekwart van de bestuurders (74%) dat dezelfde te omvangrijke focus op kortetermijnresultaten bijdraagt aan ellende met een bedrijfscultuur. Plus als we kijken naar de eventuele verzakkingen bronnen betreffende kortetermijndruk, dan zegt bijna 60% betreffende de directeuren dat institutionele beleggers bij veel aandacht besteden bij de prestaties van een aandelen op de korte termijn. Deze focus op kortetermijnprestaties en het belanden van prestatiedoelen in compensatieplannen kan tevens bij diensten tot slecht gedrag leiden. Tweederde (67%) van een directeuren zegt dat ineffectieve compensatieplannen leiden tot ellende met de cultuur.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.